Örnek :  Console projesi oluşturalım ve şu kodları ekleyelim.   "> Örnek :  Console projesi oluşturalım ve şu kodları ekleyelim.   " />

C# İnternet Bağlantısını Kontrol Etme

İbrahim     30 Eylül 2017     699     0    
Bazı uygulamalarda, internet bağlantısının olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir.Bunun için aşağıdaki kodlar kullanılabilir.

Örnek

Console projesi oluşturalım ve şu kodları ekleyelim.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace BaglantiKontrol
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BaglantiKontrol();
      Console.ReadKey();
    }

    public static void BaglantiKontrol()
    {
      InternetGetConnectedStateFlags flags = 0;
      bool baglanti = InternetGetConnectedState(ref flags, 0);
      string sonuc = "";
      if (baglanti)
        sonuc = "İnternet bağlantısı var.";
      else
        sonuc = "İnternet Bağlantısı Yok";
      Console.Write(sonuc);
      Console.ReadKey();
    }

    [DllImport("wininet.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
    extern static bool InternetGetConnectedState(ref InternetGetConnectedStateFlags Description, int ReservedValue);

    [Flags]
    public enum InternetGetConnectedStateFlags
    {
      INTERNET_CONNECTION_MODEM = 0x01,     //Yerel sistem İnternet'e bağlanmak için bir modem kullanır.
      INTERNET_CONNECTION_LAN = 0x02,      //Yerel sistem İnternet'e bağlanmak için bir yerel alan ağı kullanır.
      INTERNET_CONNECTION_PROXY = 0x04,     //Yerel sistem Internet'e bağlanmak için bir proxy sunucusu kullanıyor.
      INTERNET_CONNECTION_RAS_INSTALLED = 0x10, //Yerel sistemde RAS kuruldu
      INTERNET_CONNECTION_OFFLINE = 0x20,    //Yerel sistem çevrimdışı modda.
      INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED = 0x40,   //Yerel sistem, İnternet'le geçerli bir bağlantıya sahiptir, ancak o anda bağlı olabilir veya olmayabilir.
      INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY = 0x08   //Artık kullanılmıyor.
    }
  }
}

 


Etiketler:  
csharp
internet-baglantisi-kontrolu
ag-baglantisini-kontrol-etme


Paylaş:  

Bir Cevap Yazın